Förstudie Smart industri avslutad

Under inledningen av 2017 har IUC / Stål & Verkstad besökt och genomfört djupanalyser hos ca 50 Värmländska industriföretag. Ämnen för förstudien har varit digitaliseringsnivå och kompetensbehov. ”Vi har lärt oss mycket om utmaningarna inom dessa områden och fått en bra grund att stå på inför framtida projekt och insatser på dessa områden” Resultat kommer att presenteras på ett eller flera seminarier – tid och datum för detta är ännu inte fastställda.

Tillbaka